Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Wystawa - 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych ...

Pamięć historyczna > 2008


W związku 70. rocznicą akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. z inicjatywy i błogosławieństwa prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla przygotowana została wystawa pt. "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu". Autorami wystawy są: Grzegorz Kuprianowicz i Sławomir Wyspiański.

Wystawa na dwunastu tematycznych planszach przedstawia uwarunkowania historyczne wydarzeń 1938 r., założenia i przebieg akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej, proces burzenia świątyń, reakcję hierarchii i wiernych Kościoła prawosławnego oraz opinii publicznej, a także skierowane przeciwko Kościołowi prawosławnemu działania administracji państwowej w kolejnych miesiącach 1938 i 1939 r. oraz jej dalsze plany. Wystawa jest ilustrowana zdjęciami zburzonych cerkwi, szczególnie poruszające są zdjęcia przedstawiające sam proces niszczenia świątyń. Na wystawie szeroko zaprezentowano także materiały źródłowe z tamtego okresu: zarówno dokumenty urzędowe, jak i relacje świadków tych dramatycznych wydarzeń, a także opinie historyków o tamtych wydarzeniach.

Otwarcie wystawy odbyło się w Turkowicach 15 lipca 2008 r., w dniu święta Turkowickiej ikony Matki Bożej. Wybór daty otwarcia wystawy nie był przypadkowy, gdyż właśnie 70 lat wcześniej, dzień po święcie Turkowickiej ikony - 16 lipca 1938 r. zburzono także cerkiewkę w Turkowicach. Tego właśnie dnia akcja burzenia cerkwi, w wyniku której zniszczono 127 prawosławnych świątyń, została przerwana.

W kolejnych miesiącach wystawa prezentowana była w wielu miejscowościach Chełmszczyzny i Podlasia, ale także poza granicami tego regionu. Szczegółowe informacje o ekspozycjach wystawy, które już miały miejsce można znaleźć w Kronice obchodów
>>. Natomiast planowane miejsca ekspozycji wystawy znajdziecie Państwo na stronie>>.

Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego