Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Świadectwa z epoki - wprowadzenie

Świadectwa epoki

Na stronie tej prezentujemy podstawowe materiały źródłowe dotyczące burzenia cerkwi w 1938 r., a także akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej (1938-1939) oraz genezy i kontekstu historycznego tych wydarzeń. Materiały źródłowe podzielone zostały na trzy grupy:

Dokumenty >>
W tej sekcji prezentujemy najważniejsze dokumenty z lat 1935-1939, dotyczące sytuacji Kościoła prawosławnego na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu, a w szczególności odnoszące się do akcji burzenia cerkwi i akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej.

Artykuły prasowe >>
W tej części publikujemy artykuły prasowe (lub ich fragmenty) z 1938 r., zamieszczone w ówczesnej prasie, dotyczące akcji burzenia cerkwi oraz akcji polonizacyjno-rewidykacyjnej.


Relacje i wspomnienia >>
W tej sekcji prezentujemy wybrane relacje i wspomnienia świadków wydarzeń z lat 1938-1939. Są to zarówno relacje spisane bezpośrednio po tych wydarzeniach, jak i wspomnienia z perspektywy kilkudziesięciu lat.

Nagrania wspomnień >>
W tej części serwisu zamieszczymy współczesne nagrania dźwiękowe wspomnień osób, które pamiętają wydarzenia z 1938 roku.

Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego