Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Wojewoda lubelski mjr Jerzy Albin de Tramecourt, luty 1939 r.

Świadectwa epoki > Dokumenty > Plany działań państwa

Chłop nadbużański, czy kolonista niemiecki musi zdecydowanie odpowiedzieć na pytanie silnej władzy państwowej i zjednoczonego społeczeństwa polskiego, że jest Polakiem wyznania rzym.[sko]-katolickiego, albo wrogiem państwowości polskiej, narzędziem polityki państw ościennych. Z wrogiem należy już walczyć nie czekać wojny, a deklarującego się do narodu polskiego oderwać od wszystkiego co obce polskości.


Wojewoda lubelski mjr Jerzy Albin
de Tramecourt, luty 1939 r.

Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Podmenu


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego