Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Koncepcja książki

Historiografia > Książki > 1938...

PEŁNY TYTUŁ
1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu

Jednym z elementów obchodów 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. jest wydanie książki pt. "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu". Publikacja ta ukazała się z błogosławieństwa prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. Pierwsze wydanie książki ukazało się w czsie centralnych obchodów rocznicy, które miały miejsce w Chełmie 12-13 października 2008 r.
Ta pamiątkowa publikacja została wydana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Publikację otwiera Wstęp Prezydenta RP L. Kaczyńskiego oraz Przedmowa zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Polsce J. E. Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy.

Publikacja ma charakter dwujęzyczny, zawiera równoległy tekst w języku polskim i ukraińskim. Książka składa się z dwóch części.

W pierwszej, tekstowej części w dziesięciu rozdziałach są przedstawione uwarunkowania historyczne wydarzeń 1938 r., założenia i przebieg akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej, proces burzenia świątyń, reakcję hierarchii i wiernych Kościoła prawosławnego oraz opinii publicznej, a także skierowane przeciwko Kościołowi prawosławnemu działania administracji państwowej w kolejnych miesiącach 1938 i 1939 r. oraz prezentacja dalszych projektów polityki narodowościowo-wyznaniowej państwa na tym terenie. Tekstowi historycznemu, którego autorem jest Grzegorz Kuprianowicz, towarzyszą cytaty z materiałów źródłowych z tamtego okresu: zarówno dokumentów urzędowych, jak i relacji świadków tych dramatycznych wydarzeń, a także opinie innych historyków o tamtych wydarzeniach.

W drugiej, albumowej części, zostało zamieszczonych kilkadziesiąt zdjęć cerkwi, które zostały zburzone na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. Są wśród nich unikalne i wstrząsające zdjęcia, przedstawiające sam proces burzenia cerkwi.

Autorem koncepcji książki, projektu i opracowania graficznego oraz redakcji technicznej jest Sławomir Wyspiański. Tłumaczeń tekstów źródłowych na język ukraiński dokonał Andrij Saweneć, na język polski Grzegorz Kuprianowicz.

______________________________________________________________________________

Cała książka została opublikowana w formacie B5 w twardej okładce i liczy 122 strony.

Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego