Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu


Idź do spisu treści

Menu główne:


Prof. Włodzimierz Mich

Historiografia > Opinie historyków

Przeprowadzona w końcu lat trzydziestych akcja rewindykacyjna, obejmująca wprowadzanie w Cerkwi języka polskiego oraz pozyskiwanie prawosławnych dla katolicyzmu, wyszła poza postulaty większości środowisk nacjonalistycznych. Zwłaszcza niszczenie przez wojsko cerkwi na Podlasiu i Chełmszczyźnie było działaniem skrajnym w stosunku do tradycyjnych postulatów nacjonalistów, obejmujących co najwyżej rewindykację dawnych kościołów (niekiedy pisano, że mają być rewindykowane wraz z parafianami) skonfiskowanych przez władze zaborcze.Włodzimierz Mich, Obcy w polskim domu.
Nacjonalistyczne koncepcje rozwiązania problemu mniejszości narodowych 1918-1939, Lublin 1994, s. 101.

Strona główna | Fakty historyczne | Świadectwa epoki | Fotografie archiwalne | Historiografia | Pamięć historyczna | O nas | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego